sobota, 16 czerwca 2024
godzina 0:59

 


Prognoza pogody
Zdrowa żywnośćKatalog Gwiazdor


PLAN SZKOŁY


Projekt Szkoła bez przemocy

Rok szkolny 2009/2010
Rok szkolny 2008/2009W roku szkolnym 2008/09 nasza szkoła zgłosiła swój udział w III edycji ogólnopolskiego programu "Szkoła bez przemocy".

Całej akcji przyświecać będzie przesłanie "Szkoła dla społeczności - społeczność dla szkoły".

Program skierowany jest do uczniów, rodziców oraz nauczycieli czyli do wszystkich, którym zależy na dobru naszej szkoły.


Kodeks

zamieszczony na oficjalnej stronie programu

1. Szkoła jest wspólnotą.
Szkoła dąży do stworzenia wspólnoty wszystkich nauczycieli, uczniów, ich rodziców oraz pracowników niepedagogicznych szkoły, opartej o jasny i przejrzysty system norm.

2. Wszyscy się szanujemy.
Wspólnota szkolna buduje klimat bezpieczeństwa, szacunku, otwartego dialogu i porozumienia pomiędzy nauczycielami, pracownikami szkoły, uczniami i rodzicami. Wszyscy uczestnicy społeczności szkolnej szanują siebie nawzajem i nie zachowują się wobec siebie agresywnie.

3. Wspólnie działamy przeciw przemocy.
W szkole działa system przeciwdziałania przemocy, który jasno określa: obowiązujące normy, procedury działania i współpracy wszystkich zainteresowanych w zakresie rozwiązywania konfliktów oraz reagowania wobec przejawów agresji i przemocy. Jego zasady obowiązują wszystkich uczestników społeczności szkolnej: nauczycieli, uczniów, pracowników niepedagogicznych oraz wszystkie osoby znajdujące się na terenie szkoły.

4. Niczego nie ukrywamy.
Szkoła prowadzi regularną diagnozę problemu przemocy w szkole, a efekty działania systemu przeciwdziałania przemocy podlegają monitoringowi oraz ewaluacji.

5. Zawsze reagujemy.
Szkoła reaguje na każdy przejaw agresji i przemocy oraz zapewnia długofalową, odpowiednią pomoc zarówno ofiarom, jak i sprawcom przemocy.

6. Nauczyciel nie jest sam.
Szkoła podejmuje działania, by nauczyciele mieli odpowiednią wiedzę i umiejętności z zakresu rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z przejawami agresji i przemocy.

7. Uczniowie wiedzą, jak działać.
Szkoła organizuje uczniom regularne zajęcia profilaktyczne z zakresu umiejętności psychologicznych i społecznych, oraz radzenia sobie z agresją i przemocą.

8. Rodzice są z nami.
Aby przeciwdziałać przemocy szkoła współpracuje z rodzicami włączając ich do tworzenia systemu przeciwdziałania przemocy i obejmując działaniami edukacyjnymi.

9. Mamy sojuszników.
Szkoła współpracuje ze środowiskiem pozaszkolnym przy podejmowaniu działań profilaktycznych i interwencyjnych dotyczących agresji i przemocy, gdy potrzeby przekraczają możliwości lub kompetencje szkoły.

10. Nagradzamy dobre przykłady.
Szkoła promuje wzorce zachowań oparte na poszanowaniu godności każdego człowieka.


Zapraszamy Was do dokładnego zaznajomienia się z oficjalną stroną internetową programu Szkoła bez przemocy.

Nasze gimnazjum w tym roku szkolnym przystąpiło do programu społecznego "Szkoła bez przemocy". 25 listopada odbyły się apele, na których przedstawiono główne założenia tego programu.

Program społeczny "Szkoła bez przemocy" zainicjowało i prowadzi od wiosny 2006 roku 16 dzienników regionalnych dwóch grup wydawniczych - Media Regionalne i Polskapresse. Od września 2006 do grona Organizatorów dołączyła Fundacja Grupy TP.

Celem Programu jest przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczenie szkołom konkretnego wsparcia i narzędzi, które skutecznie i systemowo zwalczałyby to zjawisko.

Program jest prowadzony pod patronatem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Kluczowym elementem Programu jest Kodeks Szkoły bez przemocy - zbiór zasad, do których przestrzegania zobowiązuje się szkoła chcąca uczestniczyć w Programie. Przyjęcie i przestrzeganie Kodeksu ma być punktem wyjścia do podejmowania działań zapobiegających przemocy w szkole. Kodeks Szkoły bez przemocy jest dostępny na stronie internetowej Programu.

Szkoła bez tajemnic

18 października - na apelu SU, uczniowie oraz pracownicy naszej szkoły uczestniczyli w inauguracji ważnego wydarzenia - przystąpiliśmy do realizacji zadań Ogólnopolskiego Programu Społecznego "SZKOŁA BEZ PRZEMOCY".
Przedstawiciele wszystkich klas otrzymali program działań oparty na poszanowaniu godności każdego człowieka, zobowiązując się do aktywnego uczestnictwa w programie.

Samorząd Uczniowski    
SP 11
             

Apel SP - Szkoła bez przemocy - 18.10.08


Uczniowie wylosowali:
05.12. - numer 6
06.12. - numer 12
07.12. - numer 15
08.12. - numer 23
09.12. - numer 31


Darmowe liczniki
Biuletyn Informacji Publicznej
Nadanie sztandarów


Nasza szkoła z lotu ptaka (zdjęcia lotnicze)Wyniki naszych
poprzednich sondSlajdowisko
Gimnazjum nr 4 w Elblągu

Szkoła Podstawowa nr 11 w Elblągu


nadesłał: M.Ł. IIc gim. 2007/08


Bezpieczny internet.pdf

nadesłała: A.C. IIe gim. 2009/10


Nauka wiersza na pamięć.pdf

nadesłał: M.J. IId gim. 2009/10


Gry i zabawy


Grafika Download


NUMERY ALARMOWE


deutschmeinhobby.pl.tl


englishfunzone.weebly.com/facebook.com/zsnr1elblag

w górę © 2006-2016 by Zespół Szkół Nr 1 w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Korczaka 34
Aktualna strona www.sp11.elblag.pl/
e-mail szkoła: sekretariat@sp11.elblag.pl  
e-mail strona: redakcja@sp11.elblag.pl