"Radosna Szkoła" w Szkole Podstawowej nr 11

Sala zabawy, rekreacji i rozrywki powstała w naszej szkole w ramach realizacji programu rządowego "Radosna Szkoła" zakładającego wspieranie szkół w tworzeniu odpowiednich warunków do aktywności ruchowej najmłodszych uczniów.

Główne cele programu to:

  • Stworzenie sześcioletnim i siedmioletnim uczniom bezpiecznych warunków w zakresie nauki, wychowania i opieki w szkole;
  • Wzmocnienie opiekuńczej roli szkoły;
  • Stworzenie warunków organizacyjnych umożliwiających realizację nowej podstawy programowej zwłaszcza w zakresie wychowania fizycznego;
  • Stworzenie bezpiecznych warunków organizowania zajęć w szkole.

Zadaniem szkoły jest zapewnienie możliwości organizacji, zarówno podczas zajęć, jak również w czasie przerw - zabaw ruchowych, zgodnie z naturalnymi potrzebami rozwojowymi dzieci.

Nasz "kącik zabawy" został wyposażony w pomoce o wartości 12. 000 zł. Wkład szkoły w przygotowanie sali to: pomalowanie ścian, zakup wykładziny dywanowej, zamontowanie żaluzji, ustawienie regałów i półek.

Zabawy na miękkich, dużych klockach, skrzyniach, miękkich piłkach, materacach, zestawach elementów umożliwiających pokonywanie torów przeszkód, drewnianych drabinkach, równoważniach i przeplotniach - służą zaspokajaniu potrzeby ruchu i wspomagania tzw. dużej motoryki. Gry zręcznościowe, zabawki sensoryczne -usprawniają małą motorykę, rozwijają wyobraźnię przestrzenną, kształcą spostrzegawczość i zręczność.

Ruch i zabawa połączone są tutaj z nauką, co stanowi priorytet naszej szkoły.
... Szkoda, że już jesteśmy w czwartej klasie... - mówią uczniowie, patrząc z nieskrywaną zazdrością na "maluchy", które z ogromnym entuzjazmem przeciskają się przez tunele, wspinają na drabinki , budowle z klocków, czy pokonują wymyślone przez siebie tory przeszkód.

Foto Radosna szkoła

http://zs1.elblag.com.pl