środa, 22 maja 2024
godzina 11:23

 


Prognoza pogody
Zdrowa żywnośćKatalog Gwiazdor


PLAN SZKOŁY


Samorząd uczniowski

Rok szkolny 2015/2016

Wybory do SU

Dnia 27.09.2015r. odbyły się w naszej szkole- Gimnazjum nr4 im. Zbigniewa Herberta powszechne, równe, tajne i bezpośrednie wybory do Samorządu Szkolnego. Były one poprzedzone kampanią wyborczą- kandydaci do Samorządu przygotowali bardzo ciekawe i oryginalne plakaty przedstawiające najważniejsze punkty swojego programu. W głosowaniu wzięło udział 432 uczniów, którzy wybierali swoich przedstawicieli spośród 24 kandydatów wytypowanych ze wszystkich klas gimnazjum. Nauczycielem nadzorującym przebieg wyborów był koordynator Samorządu Uczniowskiego Roman Nakonowski

Po przeliczeniu wszystkich oddanych głosów wyłoniono następujące osoby do Rady SU:

  1. Klaudia Włodarczyk
  2. Marta Goryszewska
  3. Wojciech Wojtyna
  4. Natalia Witkowska
  5. Patrizia Błaszczyk
  6. Aleksandra Wolowska
  7. Ewelina Pułtorak
  8. Jakub Gniotek
  9. Wiktoria Kowalewska

Wybory do SU w G4 - 27 września 2015

Prawa i obowiązki uczniów:

UCZNIU MASZ PRAWO DO:

1. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia.

2. Uzyskiwania odpowiedzi na wątpliwości dotyczące treści nauczania.

3. Bezpieczeństwa na zajęciach i podczas przerw lekcyjnych.

4. Ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej.

5. Poszanowania własnej godności.

6. Sprawiedliwej i jawnej oceny stanu wiedzy.

7. Powiadomienia z 7 dniowym wyprzedzeniem o terminie i zakresie prac pisemnych (dot. materiału z dwóch lub więcej jednostek lekcyjnych). W jednym dniu może odbyć się tylko jeden taki sprawdzian, a w tygodniu nie więcej niż trzy.

8. Odwoływania się w sytuacjach konfliktowych i problemowych do wychowawcy klasy, dyrektora gimnazjum, samorządu uczniowskiego oraz uzyskiwania od nas pomocy.

9. Odpoczynku w okresie świątecznym i ferii na okres których nie zadaje się prac domowych.

10. Nagród, których zasady i kryteria przyznawania określa Rada Pedagogiczna.

TWOIMI OBOWIĄZKAMI SĄ:

1. Maksymalnie wykorzystywać warunki do zdobywania wiedzy stworzone przez szkołę.

2. W sposób godny reprezentować gimnazjum.

3. Przestrzegać zasad kultury w szkole i poza nią.

4. Szanować poglądy i przekonania innych ludzi.

5. Naprawienie wyrządzonej przez siebie szkody.

6. Dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i innych osób.


Uczniowie wylosowali:
05.12. - numer 6
06.12. - numer 12
07.12. - numer 15
08.12. - numer 23
09.12. - numer 31


Darmowe liczniki
Biuletyn Informacji Publicznej
Nadanie sztandarów


Nasza szkoła z lotu ptaka (zdjęcia lotnicze)Wyniki naszych
poprzednich sondSlajdowisko
Gimnazjum nr 4 w Elblągu

Szkoła Podstawowa nr 11 w Elblągu


nadesłał: M.Ł. IIc gim. 2007/08


Bezpieczny internet.pdf

nadesłała: A.C. IIe gim. 2009/10


Nauka wiersza na pamięć.pdf

nadesłał: M.J. IId gim. 2009/10


Gry i zabawy


Grafika Download


NUMERY ALARMOWE


deutschmeinhobby.pl.tl


englishfunzone.weebly.com/facebook.com/zsnr1elblag

w górę © 2006-2016 by Zespół Szkół Nr 1 w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Korczaka 34
Aktualna strona www.sp11.elblag.pl/
e-mail szkoła: sekretariat@sp11.elblag.pl  
e-mail strona: redakcja@sp11.elblag.pl