Rok szkolny 2013/2014

Uczenie się przez całe życie

W latach 2012- 2014 szkoła bierze udział w projekcje Comenius - Partnerskie projekty szkół - Uczenie się przez całe życie.

Projekt finansowany jest przez Narodową Agencję Programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius. W projekcie bierze udział 7 państw europejskich: Hiszpania, Włochy, Polska, Grecja, Rumunia, Węgry oraz Turcja. Projekt polega na współpracy uczniów i nauczycieli tych państw, wymianie doświadczeń, oraz rozwinięcie znajomości języka angielskiego i kultury krajów europejskich.

http://zs1.elblag.com.pl